LIBÈL·LULES, ESPIADIMONIS, ESTIRACABELLS, UNA VISIÓ MOLT PROPERA

Femella de Ischnura elegans, entre la vegetació a la riba del pantà.

Mascle de Orthetrum cancellatum recent emergit, secant-se amb les primeres llums de la matinada.

Femella de Caloptheryx ahemorrhoidalis, en la vegetació de ribera, a la Rierada.

El vol de un Sympetrun striolatum a la vora del pantà.

Mascle de Sympetrum sinaíticum en la seva talaia de caça, sobre el pantà.

Mascle de Sympetrum fonscolombii en la seva talaia de caça, amb la vegetació del pantà de fons.

Còpula de Sympetrum striolatum, entre els matolls secs, a la vora del pantà. La femella apropa l'extrem de l'abdomen, on te els ous a la part baixa del tòrax del mascle on hi guarda l'esperma en un dipòsit especial.

Femella de Orthetrum cancellatum i femella de Enallagma cyathigerum encara secant-se tot just emergides, i esperant el primer vol.

Mascle de Ischnura elegans als joncs de la vora del pantà, moll de rosada.

Posta dels ous en tàndem de una parella de Sympetrum striolatum. La femella dona copets amb l'extrem de l'abdomen sobre l'aigua mentre hi diposita els ous, mentre el mascle no la deixa per assegurar la seva descendència.

Mascle de Sympetrum fonscolombii molt jove. En uns dies madurarà i el color groc passarà a vermell viu.


Mascle adult de Trithemis annulata, esperant els primers rajos del sol per activar-se. Aquesta es una espècie africana que degut al canvi climàtic ha envaït casa nostra.

Mascle de Lestes viridis sobre els reflexos de l'aigua del pantà.

Mascle de Ànax imperator en vol. L'emperador, es l'odonat mes gran de casa nostra.


Femella de Sympetrom fonscolombii en la seva talaia de caça.

Mascle de Aeshna cyanea en vol sobre la vegetació aquàtica.

2 comentaris: